Księgowa dla spółek w Gorzycach

W naszym biurze skorzystają Państwo z usług dobrej księgowej dla spółek w Gorzycach, która poprowadzi dla Państwa dowolną dokumentację finansową, w tym pełną księgowość, księgi rachunkowe czy uproszczona księgowość dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Obsługujemy szerokie grono Klientów z województwa śląskiego, zapewniając sumienne i uczciwe raportowanie rachunków, księgowe zamknięcie miesiąca, wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego czy sporządzanie raportów finansowych i zarządczych. Zapewniamy także wsparcie w zakresie kadr i płac, przygotowując umowy o pracę, cywilnoprawne i kontakty, a także naliczając urlopy – zarówno płatne, jak i bezpłatne. Zajmujemy się także listami płac i wynagrodzeń oraz przygotowywaniem deklaracji o dochodach rocznych w postaci formularzy PIT-11.

 

Księgowość spółki z o.o.

Administrujemy księgowość spółki z o.o., jednocześnie reprezentując zarząd podejmujący wszelkie decyzje dotyczące działalności przedsiębiorstwa. Ten rodzaj spółki niesie za sobą obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – oznacza to, że każdy koszt i przychód spółki musi być odpowiednio ewidencjonowany. Wraz z prowadzeniem pełnej księgowości, spółka z o.o. ma obowiązek składania corocznego sprawozdania finansowego, które przygotujemy dla Państwa na koniec każdego roku. W jego skład wchodzi m.in. rachunek strat i zysków (przez co rozumie się zestawienie operacji finansowych przeprowadzonych przed firmę), bilans (zestawienie aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy), a także informacje dodatkowe dotyczące działalności spółki, które nie zostały zawarte w dwóch pozostałych częściach.