Pełna księgowość w Jastrzębiu-Zdroju

Nasi eksperci z biura rachunkowego proponują Państwu prowadzenie pełnej księgowości w Jastrzębiu-Zdroju. Ten system rejestru pozwoli nie tylko utrzymać stabilną sytuację podatkową w firmie, ale także przewidzieć prognozy finansowe na następne lata. Ponadto pomożemy w kontrolowaniu kosztów oraz rozwiązywaniu spornych spraw podatkowych, aby móc w pełni skupić się na maksymalnym rozwoju firmy i jej potencjale w branży. Tym bardziej że do obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy, który prowadzi firmę zobowiązaną do prowadzenia pełnej księgowości, należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które bez wsparcia doświadczonych księgowych mogą okazać się nie lada wyzwaniem.

 

Jaka dokumentacja wchodzi w skład pełnej księgowości?

Usługi związane z prowadzeniem pełnej księgowości służą przede wszystkim do rejestrowania zdarzeń finansowych – przede wszystkim takich jak: sprzedaż i zakup, wpłata i wypłata środków, spisy operacji magazynowych czy dokumenty i dowody rozliczenia się z innymi firmami lub instytucjami. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą także wyciągi bankowe i faktury, które świadczą o transakcjach zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz danej działalności. To niezwykle skomplikowane i czasochłonne systemy ewidencji, które warto pozostawić specjalistom.

Decydując się na pełną księgowość, należy prowadzić:

  • dziennik;
  • księgę główną i pomocniczą;
  • zestawienie obrotów;
  • zestawienie sald w księdze głównej i na kontach pomocniczych;
  • inwentarz.

Wspomożemy Państwa na każdym etapie prowadzenia pełnej księgowości – służymy fachową pomocą podatkową, finansową, rozliczeniową i prawną, z zakresu prawa gospodarczego. Obsługujemy przedsiębiorców z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.