Kadry i płace

Wielu przedsiębiorców zatrudnia pracowników, a co za tym idzie, wymaga działu kadr i płac. W zależności od możliwości i potrzeb danej firmy – personel może pracować w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrakty czy umowy o pracę. Różnorodność dostępnych form zatrudnienia wiąże się z koniecznością indywidualnego rozliczania składek, czasu pracy oraz pozostałych kwestii kadrowych i płacowych.

W ramach prowadzonej przez nasze biuro rachunkowe działalności zapewniamy obsługę spraw pracowniczych. Pragnąc zapewnić naszym Klientom współpracę na najwyższym poziomie, zajmujemy się sporządzaniem:

 • list płac, w tym pełnej ewidencji wynagrodzeń pracowniczych;
 • deklaracji o dochodach rocznych w postaci formularzy PIT-11;
 • dokumentacji miesięcznej na potrzeby ZUS-u;
 • informacji dotyczących kwot miesięcznych i zaliczek wynikających z tytułu opodatkowania dochodowego dla pracowników zatrudnionych w ramach umów o różnym charakterze.

tablet z kalkulatorem

Ponadto, biorąc pod uwagę zakres obowiązków spoczywających na pracodawcy, oferujemy prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji kadrowej, w tym sporządzanie nowych akt dla pracowników dopiero zatrudnianych. Prowadzimy także pełną księgowość zapewniającą bezpieczne kontrolowanie i analizowanie sytuacji finansowej firmy.

 

Zakres usług kadrowo-płacowych

Kompetencje ekspertów z biura rachunkowego Ewy Margiciok pozwalają na pełną realizację usług kadrowo-płacowych z zachowaniem pełnej rzetelności i uczciwości. W efekcie otrzymują Państwo profesjonalną i kompetentną pomoc zarówno dla siebie, jak i swoich pracowników. Cenimy sobie pozytywne relacje biznesowe, które budujemy w trakcie sprawnego działania na rzecz Państwa firm, przedsiębiorstw czy działalności jednoosobowych.

Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 • sporządzanie umów – o pracę, zlecenie, dzieło, a także kontraktów;
 • usługę zatrudniania i zwalniania prowadzoną zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi normami ZUS-u;
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a także socjalnych;
 • zakładania i prowadzenie akt osobowych;
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy, a także urlopów;
 • prowadzenie dokumentacji zwolnień;
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS);
 • naliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń i świadczeń wynikających ze stosunku pracy i sporządzanie zeznań rocznych;
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych).

 

Czy warto zlecić usługi kadrowo-płacowe zewnętrznej firmie?

Korzystając z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych nie muszą Państwo zatrudniać pracowników na stałe, co wiąże się nie tylko z oszczędnością kosztów, ale także wykluczeniem potencjalnego wypływu informacji. Gwarantujemy pełną dyskrecją i pomoc tylko wtedy, kiedy dadzą nam Państwo o tym znać – zapewniamy jednorazowe wsparcie podatkowe, doraźną pomoc w dokumentacji lub stałą współpracę przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Decydując się na powierzenie opieki kadrowo płacowej zewnętrznej firmie – mogą Państwo liczyć się także z:

 • brakiem bezpośrednich kontaktów księgowych z członkami firmy;
 • oszczędnością czasu;
 • niższymi kosztami prowadzenia działalności;
 • możliwością wsparcia w określonych czynnościach;
 • pełnym bezpieczeństwem.