Pełna księgowość w Rybniku

Zapewniamy prowadzenie pełnej księgowości w Rybniku wszystkim przedsiębiorstwom, które są zobligowane do tego sposobu rozliczania ksiąg rachunkowych. Zapewniamy terminowość i uczciwość, a także systematyczne rejestrowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także porządkiem chronologicznym. To niezwykle czasochłonny system, który warto pozostawić fachowcom. Tym bardziej że sposób i jakość prowadzenia ksiąg ma realny wpływ na funkcjonowanie spółki – najważniejsza jest skrupulatna obserwacja, monitorowanie finansów, a także doświadczenie, które może zapobiec powstaniu nieodwracalnych skutków.

 

Kto musi przejść na pełne księgi?

To pytanie, które zadają sobie zarówno doświadczeni, jak i początkujący biznesmeni, a odpowiedź na nie jest jedna. Na pełne księgi będą musieli przejść ci przedsiębiorcy, którzy dotychczas prowadzili uproszczoną księgowość, a teraz podjęli decyzję o przekształceniu profilu firmy w:

  • spółkę kapitałową prawa handlowego – spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółkę osobową prawa handlowego – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Skąd to wynika? Z odgórnie narzuconego nam prawa, które wymaga, aby przedsiębiorcy po takich przekształceniach objęci zostali obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiąże się z nimi m.in.: opracowywanie zasad polityki rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości czy sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych od właściwych urzędów. Zlecenie tych czynności specjalistom niewątpliwie ułatwi prowadzenie działalności i pozwoli Państwu skupić na tym, co ważne dla przedsiębiorstwa – bez obaw o pilnowanie terminów czy dostarczanie dokumentów.