Pełna księgowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są różne przedsiębiorstwa, w tym spółki handlowe i cywilne, osoby fizyczne czy partnerskie, których przychody netto za rok poprzedni wynoszą przynajmniej 2 000 000 euro. Do tej grupy należą także inne podmioty, takie jak oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, gminy i województwa. System ksiąg rachunkowych traktowany jest jako najbardziej rzetelny, ponieważ rejestruje wszelką możliwą dokumentację rachunkową przedsiębiorstwa – w zgodzie z określonymi przepisami oraz w porządku chronologicznym.

Pełna księgowość to rodzaj działania, które warto pozostawić specjalistom. Poprawne prowadzenie pełnej księgowości przez fachowców może znacząco wpłynąć na dalsze losy spółki. Dzięki stałej obserwacji, połączonej z wiedzą i doświadczeniem księgowych – możliwe jest uratowanie firmy przed nieodwracalnymi problemami finansowymi. Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych najczęściej zlecają pełną księgowość zewnętrznym podmiotom, które pomogą im w uporządkowaniu, monitorowaniu oraz systematycznemu prowadzeniu dokumentów księgowych, rachunków czy rozliczeń.

 

pan oblicza rachunek

Do współpracy zapraszamy Klientów z województwa śląskiego. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla przedsiębiorców w ramach pracy biura rachunkowego w Bielsku-Białej.

 

Jakie usługi oferujemy w ramach pełnej księgowości?

Jeśli Państwa firma osiąga przychody netto we wskazanej kwocie lub też dobrowolnie chcecie rozliczać się na zasadach pełnej księgowości, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Ta wyjątkowo skomplikowana forma wymaga szczegółowego i bardzo wnikliwego rejestrowania zapisów księgowych, aby uniknąć niepotrzebnej pomyłki, a w rezultacie przykrych konsekwencji. W celu zapewnienia sobie spokoju warto postawić na współpracę ze sprawdzonym i pewnym biurem rachunkowym, które poprowadzi podatkową księgę handlową bez obaw o popełnienie błędu czy niedopatrzenia.

Usługi związane z prowadzeniem pełnej księgowości obejmują:

  • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i organizacji nowych podmiotów gospodarczych;
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont;
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług;
  • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów;
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem: bilansu, rachunku zysków i strat;
  • doradztwo księgowe i z zakresu prawa gospodarczego;
  • wyprowadzania zaległości;
  • zdalny dostęp przez Internet do danych księgowych z dowolnego komputera;
  • rejestry VAT – prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.