Pełna księgowość w Raciborzu

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości w Raciborzu dla firm, które dobrowolnie decydują się na taki system ewidencji zdarzeń gospodarczych lub są do tego zobowiązane zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości. Mowa przede wszystkim o spółkach akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tej grupy zaliczają się także przedsiębiorstwa, które osiągnęły lub przekroczyły roczny limit przychodu w wysokości 2 mln euro (przeliczanych na PLN według kursu NBP). Z racji na dość trudne i skomplikowane wprowadzanie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, zachęcamy do korzystania z usług księgowych sprawdzonych firm, takich jak nasza.

 

Tworzenie prognoz finansowych firmy

Poza prawidłowym rozliczaniem podatków i sporządzaniem klarownych oraz przejrzystych systemów ewidencji – pełna księgowość daje przedsiębiorcy możliwości efektywnego zarządzania firmą. Przede wszystkim dzięki monitorowaniu sytuacji finansowej oraz aktywów i zobowiązań działalności. Czynności te dla doświadczonego księgowego dla spółek w Raciborzu stanowią realną szansę na tworzenie prognoz finansowych, które mogą uratować spółkę przed nieodwracalnymi problemami finansowymi.

Monitorowanie, prowadzenie i analizowanie pełnej księgowości należy zostawić wyspecjalizowanym i doświadczonym podmiotom, które w ramach outsourcingu księgowego i podatkowego będą na bieżąco śledzić ruchy w aktualnych przepisach i obowiązujących artykułach, a także działania odbywające się w ramach prowadzonej działalności. Ponadto specjaliści z naszego biura rachunkowego zajmą się wyprowadzaniem z zaległości, doradztwem z zakresu rachunkowości i prawa gospodarczego, a także rejestrami zakupów i sprzedaży VAT.