Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) stanowi jedną z metod rozliczania opodatkowania przez przedsiębiorstwa różnego typu. Ten system księgowości stanowi obecnie jeden z częściej wybieranych. Funkcjonuje na podstawie ewidencjonowania w sposób bieżący wydatków oraz przychodów danej firmy. Chociaż zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie wydają się skomplikowane, tak dbanie o prawidłowość i terminowość zapisów może być dla przedsiębiorcy czasochłonne. Zlecenie tego rodzaju usług księgowych podmiotowi zewnętrznemu w postaci naszego biura rachunkowego jest rozwiązaniem korzystnym pod wieloma względami! Zapraszamy do współpracy Klientów z Gorzyc, Rybnika czy Raciborza.

 

kalkulator z liczbami

Usługi prowadzenia KPiR

Posiadane przez nas kwalifikacje oraz kompetencje pozwalają nam oferować doradztwo w zakresie usług prowadzenia KPiR, dzięki czemu zaoszczędzają Państwo nie tylko czas, ale i pieniądze. Rezultaty współpracy znacząco podniosą status prowadzonego przedsiębiorstwa, a porządek w dokumentacji pomoże w każdej chwili znaleźć informacje o przeszłych, przyszłych i aktualnych rozliczeniach, wydatkach czy przychodach.

Usługi prowadzenia KPiR obejmują:

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie rejestrów VAT dotyczących zakupów i sprzedaży towarów oraz usług;
 • prowadzenie ewidencji: wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie planów amortyzacji;
 • wyliczanie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług.

 

Uproszczona księgowość dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich

Prowadzenie uproszczonej księgowości jest obowiązkowe dla spółek: jawnych, cywilnych czy partnerskich, ale też dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku przychodu netto za poprzedni rok, który przekracza 2 000 000 euro, konieczne będzie już przejście na prowadzenie pełnej księgowości w postaci ksiąg rachunkowych. Z prowadzenia KPiR zostają także zwolnieniu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na formę rozliczania z urzędem skarbowym poprzez ryczałt ewidencjonowany.

Usługi związane z prowadzeniem księgowości uproszczonej dotyczą:

 • prowadzenia KPiR lub ewidencji przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • rejestry VAT – prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT;
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych placówek urzędowych;
 • doradztwo z zakresu księgowości i prawa gospodarczego,
 • wyprowadzania zaległości.