Pełna księgowość w Bielsku-Białej

W ramach pełnej księgowości w Bielsku-Białej zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont. Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów, mają Państwo pewność, że oddają sprawy finansowe firmy w sprawdzone ręce. W dodatku nasi eksperci zapewniają pomoc merytoryczną w każdym aspekcie prowadzenia działalności – także z zakresu prawa gospodarczego. Współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zarówno na etapie przechodzenia na pełną księgowość, jak i rozliczają się tym systemem rejestracji od kilku lat. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z uproszczonej księgowości nie zawsze jest możliwe i w przypadku przekroczenia przychodu 2 mln euro netto w minionym roku – według przepisów są Państwo zobowiązani do przejścia na pełną księgowość.

 

Ewidencja środków trwałych i magazynowanych

Wraz ze wdrożeniem rozliczania według zasad pełnej księgowości – obowiązkiem spoczywającym na przedsiębiorcy lub specjaliście, któremu ten powierza opiekę nad dokumentacją, jest ewidencja środków trwałych i magazynowanych oraz sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług. Ponadto z omawianym systemem wiąże się inwentaryzowanie kwot na wartość podatku VAT, kwotę netto oraz ewentualną marżę. To wszystko sprawia, że cała rachunkowość wymaga ogromnych nakładów czasu i pracy, które przy prowadzeniu firmy są niezwykle wartościowe. Dlatego oferujemy Klientom z Bielska-Białego usługę prowadzenia ewidencji ksiąg w pełnym wymiarze, pozbawioną nieprecyzyjności czy niesumienności.